Bent Møller

Formand - Nibe menighedsråd
Medlem af PU for Aalborg Vestre Provsti

Telefon:
E-mail: elin-bent@tdcadsl.dk