Anbefalinger

Jens-Anders Djernes, provst, Aalborg Vestre provsti

Henning Toft Bro har erfaring med sig som præst fra både land og by, hvilket giver ham bred indsigt i de forskelligheder der er i Folkekirken og stor forståelse for de vilkår menighedsråd og præster arbejder under.

Han appellerer teologisk bredt og kan rumme de forskellige teologiske ståsteder og synspunkter der i Folkekirken uden at miste fokus på, at det er forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus, der er kirkens hovedanliggende.

Som provst gennem 12 år har Henning et grundigt kendskab til såvel struktur som ledelse, og sidder med i det udvalg i Aalborg Stift, som kæmper for at bevare så mange præstestillinger som muligt i stiftet.

Som provstekollega oplever jeg ham som visionær og yderst kompetent i både teologiske og administrative spørgsmål. Han er velforberedt, har overblik og styr på sine ting. Henning Toft Bro er velformuleret, kan udtale sig præcist, gerne med et stænk af den befriende jyske humor, hvilket er en stor styrke i en tid, hvor medierne ofte sætter dagsordenen.

Også i konfliktløsning er humoren både en styrke og en nødvendighed. Her har Henning vist, at han med sin værdige og rolige fremfærd, kan formidle et godt samarbejde, finde pragmatiske løsninger og skære igennem, når der er behov for det.

Som opvokset på Mors, hvor jeg stadig har gode forbindelser, ved jeg, at Henning Toft Bro er en skattet prædikant, der formår at forkynde evangelium på en jordnær måde.

Med sin baggrund i fiskermiljøet i Thyborøn, er Henning Toft Bro en mand af folket og forstår hvad nordjyderne siger – også mellem linjerne. Det sidste anser jeg for en yderst nødvendig kvalifikation for at kunne være en god biskop i Aalborg stift.s

Bent Møller, formand, Nibe Menighedsråd

Henning Toft Bro vil med sit gode kendskab til kirke og kristendom gennem 25 års præstearbejde, hvoraf de 12 som provst være en solid biskop over Aalborg Stift.

Som menighedsrådsmedlem gennem 17 år, hvoraf de sidste godt 5 år som formand, ved jeg, at Henning Toft Bro er gået foran med nye tiltag til hjælp, støtte og vejledning for menighedsrådene, og vi har brug for en biskop til at gå foran på stiftsplan i de kommende år.

Jeg har også mødt Henning Toft Bro som en blændende formidler, hvor han med humor, lune og vid kan tryllebinde en forsamling med fortælling, sang og musik, og vel at mærke samtidig få sagt seriøse og væsentlige ting om menneskeliv og kristendom.

Hans evne til at forene folkeliv og kristendom ser jeg som en stor styrke for en kommende biskop.

Lone Olsen, sognepræst, Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat

Henning Toft Bro vil af mange grunde være en fremragende biskop for Aalborg Stift:

- han er tillidsvækkende og folkelig

- han kan skære ind til benet i situationer, hvor det kræves

- han har forståelse for stiftets særpræg og dets befolkning

- han er systematisk og har et stort overblik

- han er teologisk velfunderet

- han har medietække

- han kan samarbejde bredt

- og han har den humor og personlige ballast, som er uundværlig i en lederstilling

Erik Nielsen, formand, Sønder Kongerslev menighedsråd og formand for Menighedsrådsforeningen for Aalborg Vestre og Østre Provstier

Henning Toft Bro er en kirkens tjener, der forstår begreberne ydmyghed og hengivenhed – en egenskab der bliver brug som biskop.

Henning Toft Bro er en yderst formidabel formidler af det gode og glade kristne budskab – en egenskab der bliver brug for som biskop.

Henning Toft Bro har igennem hele sit livsforløb (indtil nu han er jo kun 53 år gammel) været meget fokuseret på sin gerning …. han er simpelthen præsten. Hans enestående evne til, at kommunikerer har resulteret i mange forskellige former for udgivelser - han har udgivet masse af musik, flere bøger og været ansat hos DR som kirkelige programmedarbejder, derudover er han en afholdt gæst som foredragsholder rundt om i landet – en egenskab der bliver brug for som biskop.

Henning Toft Bro har igennem sin provstegerning en dyb forståelse for hvorledes den kirkelige administrative verden fungere. Henning nyder meget stor anerkendelse for sit virke som provst, både blandt de ansatte ved kirkerne, menighedsråd og kollegaer – en egenskab der bliver brug som biskop.

Henning Toft Bro har min 100% opbakning til sit biskopkandidatur – jeg ved at han bliver en uforglemmelig og visionær biskop for vores fantastiske stift.

Thomas Reinholdt Rasmussen, Sognepræst Tversted-Uggerby:

Om Henning Toft Bro som biskop kan i korthed siges to ting: Han kan bære bispeembedet og han kan være nærværende i og for folkekirken.

Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst, Tversted-Uggerby

Om Henning Toft Bro som biskop kan i korthed siges to ting:

Han kan bære bispeembedet og han kan være nærværende i og for folkekirken.

Laurids Korsgaard, sognepræst, Frederikshavn

Læserbrev i Kristeligt Dagblad og Nordjyske:
 

Vidsyn og fundament i Aalborg Stift.
 
Folkekirken står over for store forandringer. Forventningerne til den stritter i alle retninger – også i Aalborg Stift. Der brug for en ny biskop, der kan stå fast i strømhvirvlerne men også kan flytte sig, når det er nødvendigt. Biskoppen skal støtte men også garantere en vidstrakt frihed for sogne og præster ved at lade livet gro og udfolde sig nedefra.
 
Henning Toft Bro er vokset ud af gammel solid vestjysk kirkelighed. Han har  gennem sit studium og præsteliv formået at sortere det udlevede og ubrugelige fra, holde fast i det væsentlige og tage nye impulser til sig. Deraf er der vokset en forkyndelse frem som enkelt og ligetil peger på Kristus som kernen og livskraften i kirkens budskab. Ved sådan at læne sig op ad noget større og bedre end sig selv får man  en ro, eftertænksomhed og ikke mindst humor, der giver plads til livets forskelligheder. Hennings uhøjtidelighed og medgørlighed bunder i både vidsyn og fundament.
 
Derfor er Henning et menneske, der ville kunne leve fint med ikke at være biskop. Men han vil også kunne leve op til at være biskop, fordi  han har begge benene på jorden og både kan lytte til og tale med mennesker af alle slags. Når der skal træffes vanskelige beslutninger skader det heller ikke at han også er bredt respekteret for at være en dygtig sagsbehandler med orden i sine ting.
 
Jeg har kendt Henning i over 30 år. Han har min fulde tillid.